Polityka prywatności

Wszelkie podane nam dane są przechowywane i przetwarzane z zachowaniem wszystkich środków bezpieczeństwa spełniających wymogi polskiego prawa, m.in. Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami). Użytkownicy przekazujący nam swoje dane osobowe wyrażają, w myśl wyżej wymienionej ustawy, zgodę na ich przetwarzanie.

Osoby, ktore nadsyłają swoje dane osobowe za pośrednictwem tego serwisu, mają pełną kontrolę nad swoimi danymi w obszarze usuwania ich, edytowania oraz udostępniania. Dane osobowe kandydata mogą być udostępniane jedynie na życzenie zarejestrowanego pracodawcy, który podpisał umowę z Novelty Consulting, zobowiązującą go do wykorzystywania uzyskanych za pośrednictwem serwisu danych wyłącznie w celach rekrutacyjnych. Wszelkie powierzone nam dane kontaktowe są ściśle poufne i nie są udostępniane żadnym innym użytkownikom serwisu ani osobom trzecim.

Dokonanie zmiany swoich danych osobowych

W celu dokonania aktualizacji wcześniej nadesłanych swoich danych osobowych lub ich usunięcia, prosimy o kontakt na adres e-mail: